Dziś duża liczba Ukraińców żyje na kredyt. I zwykli ludzie, i firmy, i instytucje, a nawet państwo. A najczęstszym sposobem pozyskania środków kredytowych jest kredyt bankowy. Co kryje się pod tym pojęciem i jakie są rodzaje kredytów bankowych?

CZYM JEST KREDYT BANKOWY? Pojęcie „kredytu” jest zdefiniowane w Prawie bankowym. Zgodnie z jej zapisami, zawierając umowę kredytową, bank zobowiązuje się do udostępnienia kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych na czas określony w umowie i na określony cel. Pożyczkobiorca może korzystać z tych pieniędzy, przestrzegając warunków umowy. Jest zobowiązany do zwrotu długu wraz z odsetkami i prowizją, z zachowaniem terminu spłaty.

Najważniejszym warunkiem udzielenia pożyczki jest zdolność kredytowa, czyli zdolność do spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie. Aby potwierdzić swoje możliwości finansowe, pożyczkobiorca musi przedstawić dokumenty i informacje, które pozwolą ocenić tę zdolność. Jeśli bank uzna, że ​​zdolność pożyczka nie jest wystarczająca, klient może być zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia kredyt.

Istnieją dwa rodzaje zabezpieczeń kredytu: imienne (np. gwarancja lub weksel własny) oraz rzeczowe (np. zastaw na przedmiotach, majątku lub papierach wartościowych).

PROCEDURA KREDYTU BANKOWEGO

Procedura uzyskania kredyt bankowego w każdym banku wygląda podobnie. Złożoność i czas trwania procesu może być dłuższy lub krótszy, w zależności od rodzaju kredyt, jaki klient chce uzyskać. Najprostszym sposobem jest oczywiście zaciągnięcie kredyt gotówkowego. Aby ubiegać się o małe pożyczki, potrzebujesz tylko paszportu, kodu identyfikacyjnego i zaświadczenia z banku (tego, w którym aplikujesz lub innego, który ma otwarte rachunki bankowe) o otrzymaniu środków. Jeśli kwota pożądanego kredytu jest duża, to banki na pewno będą wymagały zaświadczenia o dochodach i potwierdzenia oficjalnego zatrudnienia.

A w przypadku np. kredytu hipotecznego lista wymagań będzie jeszcze dłuższa: ważny będzie nie tylko dochód, ale także regularne wydatki, doświadczenie zawodowe, dostępność kapitału na start.

Procedura wypożyczenia – etapy:

 • Ubieganie się o kredyt w oddziale banku.
 • Akceptacja wniosku kredytowego i ocena klienta na podstawie złożonych dokumentów.
 • Ocena zdolności kredytowej wnioskodawcy.
 • Podjęcie decyzji kredytowej.
 • Ustalenie warunków umowy i podpisanie umowy kredytowej.
 • Wydanie kredytu i przekazanie środków na konto klienta.

RODZAJE KREDYTÓW BANKOWYCH

Mówiąc o dystrybucji kredytów bankowych, warto zacząć od kredytów dla osób fizycznych. Jednym z najpopularniejszych rodzajów kredytów jest kredyt konsumencki, jednak często określany jest po prostu jako kredyt lub pożyczka bez odmowy gotówkowa. Pieniądze, które z tego uzyskamy, możemy przeznaczyć na różne cele, takie jak remont domu, zakup sprzętu AGD, wakacje, śluby lub inne potrzeby. Cechy pożyczka online konsumenckiego:

 • okres kredytowania ustalany jest indywidualnie i może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat;
 • oprocentowanie w większości banków waha się od 7% do 14% w skali roku od kwoty kredytu;
 • czas przetwarzania pożyczki może trwać od jednego do kilku dni;
 • istnieje wymóg posiadania pozytywnej historii kredytowej, stałej pracy i regularnych płatności;
 • szybka wypłata (gotówka) lub konto (kredyt bezgotówkowy);
 • płatność jednorazowa lub raty.

KARTA KREDYTOWA JAKO RODZAJ KREDYTU BANKOWEGO. Drugim rodzajem kredytów, jakie banki udzielają osobom fizycznym, jest karta kredytowa. Jest to wygodny sposób udzielania pożyczek bezgotówkowych. Cechy karty kredytowej:

 • powiązanie z kontem bankowym klienta,
 • zapewnienie limitu kredytowego w zależności od zdolności kredytowej klienta,
 • możliwość skorzystania z pożyczki na 0 (tzw. karencja) pod warunkiem terminowego zwrotu środków z pożyczki,
 • przekroczenie limitów wiąże się z dodatkowymi opłatami,
 • możliwość płacenia w sklepach stacjonarnych i niestacjonarnych, rezerwacji wczasów oraz wynajęcia samochodu lub mieszkania za granicą,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwalających na identyfikację i bezpieczeństwo operacji oraz ochronę danych osobowych.

KREDYT HIPOTECZNY TO INNY RODZAJ KREDYTU BANKOWEGO. Trzecim rodzajem kredytu jest kredyt hipoteczny. Warto zauważyć, że tego typu produkty cieszą się coraz większą popularnością. Zapewne wpływ na to miała nowa ustawa o kredycie hipotecznym, która zapewnia większą ochronę konsumentów, a także niższe oprocentowanie. Cechy kredytu hipotecznego:

 • kredyt długoterminowy z zabezpieczeniem w postaci mieszkania lub gruntu,
 • najczęściej przewidziana na budowę domu, zakup mieszkania lub zakup działki,
 • wysoka kwota kredytu,
 • wymaga wkładu własnego,
 • możliwość uzyskania kredyt przez internet hipotecznego w walucie, w której otrzymujemy wynagrodzenie,
 • stosunkowo niski wkład własny,
 • długi okres kredytowania – do 35 lat.

CECHY KREDYTU SAMOCHODOWEGO W BANKU. Kredyt samochodowy to zobowiązanie dłużne, którego celem jest zakup samochodu. Banki mają specjalne wymagania dla klientów, którzy planują udzielić kredytu.

W przypadku kredytu samochodowego dość jasne jest, że nie mówimy o kilku tysiącach hrywien, ale zwykle o kilkudziesięciu lub setkach tysięcy hrywien. Dlatego pierwszą rzeczą, którą musi zrobić klient, jest potwierdzenie własnej zdolności kredytowej, zdolności kredytowej (tu przyda się dobra historia kredytowa, bo bank na pewno sprawdzi dane w UBKI), a także wniesienie wkładu wstępnego.

Zwykle pierwsza rata w różnych bankach wynosi od 10 do 15% kwoty kredytu. Okres kredytowania wynosi od 5 do 10 lat, a oprocentowanie wynosi od 7 do 10% w skali roku.

JAKIE KREDYTY OFERUJĄ BANKI W RAMACH ZABEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI? Osobnym rodzajem kredytów, które umożliwiają pożyczenie pieniędzy na dość duże kwoty, są pożyczki pod zastaw nieruchomości, jednak ich wielkość uzależniona jest od wartości zabezpieczenia. Kredyty pod zastaw nieruchomości mogą mieć różne cele, a cel kredytowania, w zależności od regulaminu banku, może być określony w umowie pożyczka na raty lub nie.

Aby otrzymać tego typu pożyczka przez internet, trzeba będzie uzbierać dość spory pakiet dokumentów, wśród których najważniejszą rolę odgrywa świadectwo własności nieruchomości, a także brak zadłużenia na danej nieruchomości. nieruchomość. Ponadto bank koniecznie, podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, sprawdza historię kredytową.